Nieuw evementenbeleid

In februari 2013 werd het unaniem aangenomen initiatiefvoorstel van GroenLinks ‘Duurzaam evenementenbeleid in de gemeente Arnhem’ in de raad gepresenteerd. Naar aanleiding van onder andere dit initiatiefvoorstel is het college met een nieuwe Evenementenvisie gekomen met aandacht voor duurzaamheid en het groene karakter van onze stad. Arnhem staat inmiddels al enkele jaren bekend als evenementenstad. Met […]

Stop het kappen van gezonde bomen

De afgelopen periode klaagden bezorgde bewoners regelmatig over onwenselijke bomenkap. Een voorbeeld daarvan is de populier bij het parkeer­terrein aan de Spijkerstraat. In de Gelderlander van 19 februari gaf een woordvoerder van de gemeente aan dat de boom niet gekapt had mogen worden. De boom, die beschermd leek tegen kappen middels het bestemmingsplan, is toch gekapt omdat de […]

Vuurwerkvrije zones

De discussie rondom vuurwerk laait ieder jaar weer op. De kritische geluiden nemen toe, net als de verwachting dat de gemeente hierop zal reageren met strenge regels en handhaving. In veel steden gebeurt dit inmiddels, helaas in Arnhem niet. Wel is er meer controle bij kinderboerderijen, verzorgings- en ziekenhuizen op 31 december en 1 januari, maar er […]

Geef horeca de ruimte

In Arnhem rukt een nieuw soort ondernemer op. Jonge mensen die ondernemen met een maatschappelijke inslag, creatieve, duurzame initiatieven laten zien en een vernieuwende aanpak. Roof Garden Arnhem, Dynamic Foodshowroom en Stadstuin Kweekland zijn enkele succesvolle voorbeelden, zoals te lezen in het manifest De Horeca Ondernemer van Morgen. Maar de ondernemers hebben meer ruimte nodig, […]

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

In oktober 2014 is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van het verduurzamen van vijf gebouwen in Arnhem. Het gaat hierbij om gebouwen die worden gebruikt voor ambtelijke huisvesting en sportaccommodaties, en die nog lang in bezit van de gemeente blijven. Gekeken wordt hoe het energieverbruik kan worden verlaagd en hoe dit laag kan […]

Maak werk van sport

De rol van sport wordt steeds belangrijker. Voor veel Arnhemmers betekent sporten niet alleen spelen en bewegen, maar ook nieuwe mensen leren kennen of tijd doorbrengen met vrienden. Sport draagt op die manier bij aan het sociaal samenleven, maar ook aan de volksgezondheid. Sportverenigingen kunnen ook een belangrijke impuls geven aan de maatschappelijke participatie van […]